จองรถ

จองผ่านเว็บไซต์

หมายเหตุ จองผ่านช่องทางออนไลน์ จะต้องรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองรถครับ

จองผ่านโทรศัพท์

099-734-6171

จองผ่านไลน์

099-734-6171

เงื่อนไขในการเช่า

 1. ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์
 2. ผู้เช่าต้องมีใบอนุญาติใบขับขี่
 3. ผู้เช่าต้องระบุชื่อในสัญญาเช่าเท่านั้น
 4. เช่ารถ 1 วัน คิดเป็น 24 ชั่วโมง (ถ้าเกิน 6 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน)
 5. ส่งรถช้ากว่ากำหนด คิดชั่วโมงละ 100 บาท
 6. วางเงินมัดจำ 3,000-10,000 บาท
 7. คืนรถ คืนเงินมัดจำ

หลักฐานในการเช่า

 1. สำเนาใบขับขี่
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรนักศึกษา

วิธีการเช่า

 1. โทรจองได้ 24 ชั่วโมง
 2. พนักงานจัดส่งรถให้ท่าน ตามวันเวลาและสถานที่ที่จองไว้
 3. รับรถ จ่ายตังค์ค่าเช่ารถ พร้อมมัดจำ
 4. คืนรถ คืนมัดจำ